KEFASTFEST

 


- přírodní areál kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích

- v sobotu je přehlídka křesťanských schol od 10.00 - 14.00, my vystupujeme ve 13.00 :)

- v neděli zpíváme na mši svaté, která začíná v 10.00

 

SOBOTA
Tobě patří chvála - 132
Nám Pane dal jsi slovo své
Duch a nevěsta - 2
Právě teď je chválit Pána čas - 19
Chvalme Pána dal nám vítězství - 3
své kroky rozezpívej
Na cestu s námi
Ježíši ty jsi chléb živý -106
Hospodine prosím nademnou se smiluj
Můj Bůh je můj štít - 63
Veď mé kroky pane
Vše co mohu dát je dík
Čistá studánka
Slunce Kristovy lásky - 50
Pošli mě půjdu já
Hledám tvoji tvář - 199
madona
Ave Maria
El šadaj
Laň
Skrze něj
Já rád tě mám
Ty jsi jediný Bůh - 195
Chválu vzdejme vyzpívejme
Chvalte služebníci - 18
 

NEDĚLE
Předemší – Vzývám, Vyvyšuji tebe Pane
Ordinárium – Pane smiluj se, Svytý svatý
Před evangeliem – Otevřme písmo X Efatha
Nesení darů – Přinášímě chléb
Před obětováním – Svatý svatý, Beránku Boží
Přijímání – Všichni jsme jedno tělo, Dáváš mi lásku vzácnou, Hospodin kraluje, Boží láska

Konec – Neboj se, Slunce ať svítí kde jsi ty