Pouť 2012

 

Příští neděli budme zpívat na pouťové mši. Sraz je v 7.20 takže tam všichni na tento čas buďte.
Budeme zpívat:
začátek: Slunce Kristovy lásky (kononie 50)
přijímání: Přijď duchu svatý (kononie 1)
Tobě patří chvála (kononie 132)
konec: Pošli mě půjdu já