Svadba Marušky a Petra

Dostalo se nám té cti, hrát na mši naši zakladatelky, kamarádky scholičky Křetín.