25.11. Mše za scholu

 

Sraz je v 7.20
zpívat budeme: 
* Hospodin kraluje

* Přijmi pane

* Kéž poznají nás po ovoci